• تعریف کارآفرینی

    تعریف کارآفرینی، تاریخچه‌ی کلمه کارآفرینی  معمولا از قدیم الایام بعضی ویژگی ها را به افراد کارآفرین نسبت داده اند و به این صفت ها در افراد معتقد بودند، از جمله اینکه این افراد همیشه در پی کسب و کار بهتر بودند وتوانسته اند برای خود و اطرافیان شغل هایی را به وجود آورند و زمینه […]